Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku

Razem postawimy pierwszy krok, a potem kolejne.

O DUEXSO

DUEXSO to połączenie doświadczeń dwóch światów nauki i biznesu. Rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez ich wzajemnego oddziaływania i przenikania.

Założyciel DUEXSO od kilkunastu lat łączy partnerów reprezentujących oba światy w zakresie projektów i inicjatyw innowacyjnych o charakterze B+R+W.

DUEXSO powstało i zostało ukształtowane na bazie doświadczeń zawodowych, specjalizacji oraz umiejętności, które pokrywają się z dużym zapotrzebowaniem rynkowym w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów, usług, inicjatyw biznesowych w różnych sektorach przemysłu, a w szczególności MedTech i BioTech.

Oferta DUEXSO skierowana jest do start-up’ów, MŚP oraz dużych firm produkcyjnych,
środowisk naukowych i centrów przedsiębiorczości akademickiej, stowarzyszeń,
fundacji i inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy inwestycyjnych oraz firm consultingowych
poszukujących specjalistycznego wsparcia w wymienionych obszarach w zakresie:

• oceny innowacyjności projektów;

• oceny potencjału wdrożeniowego;

• analizy rynkowej;

• opracowania koncepcji nowego produktu, usługi czy idei biznesowej;

• zarządzanie i nadzór procesem projektowania, rozwoju i wdrożenia;

• oceny gotowości wdrożeniowej w odniesieniu do MDR/IVDR oraz wymagań SZJ ISO 13485

• finansowanie projektu (dotacje UE, VC, inne źródła);

• zarządzania operacyjnego w zakresie rozwoju biznesowego przedsięwzięcia;

• networkingu w modelu B2B, B2S;

• opracowania strategii cyfryzacji w kierunku Przemysłu 4.0

• opracowania strategii internacjonalizacji;

• szkolenia w zakresie rozwoju i projektowania wyrobów medycznych.

ZAKRES DZIAŁAŃ

MEDTECH I BIOTECH

Zdrowie (suplementy, kosmetyki, usługi)

IT w Zdrowiu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Technologie chemiczne

INNE SEKTORY

SPOSÓB REALIZACJI

ANALIZY

Zmniejszenie ryzyka porażki wdrożeniowej produktu, usługi, nowego przedsięwzięcia biznesowego, możliwe jest w momencie, kiedy w początkowych fazach zostaną w sposób właściwy przeanalizowane dostępne informacje dlatego swoim klinetom oferujemy: analizy stanu techniki, analizy struktury rynku, ocenę potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego; analizę w kierunku regulacji MDR/IVDR danego rozwiązania / wyceny własności intelektualnej.

STRATEGIE I KONCEPCJE

W celu stworzenia innowacji, należy opracować koncepcję produktu bądź usługi. W ofercie znajduje się przygotowanie koncepcji projektowej, opis harmonogramu rzeczowo-finansowego, plan wdrożenia, w tym wejścia na rynki zagraniczne – strategia internacjonalizacji. W przedsiębiorstwach produkcyjnych wdrożenie musi zostać zabezpieczone technologiczne stąd w ofercie znajduje się audyt technologiczny i strategie transformacji cyfrowej do Przemysłu 4.0.

ZARZĄDZANIE

Oferta obejmuje zarządzanie operacyjne projektami w różnej fazie rozwoju, bez względu czy projekt jest na etapie opracowania wniosku projektowego, etapie projektowania koncepcji czy już opracowywania prototypu, produkcji, czy wdrożenia. Wspieramy w zakresie wdrażania ISO&nbsp13485 i przygotowania produktu do certyfikacji.

NETWORKING

Na potrzeby wspólnych działań projektowych, procesów biznesowych poszukujemy kontaktów dopasowanych pod Twoje rzeczywiste potrzeby w otoczeniu biznesowym, naukowym, IOB, NGO’s, VC’s.

KONSULTING

Oferta obejmuje również, krótkie konsultacje, które pomagają podjąć odpowiedni kurs, zweryfikować go a jeśli to konieczne dokonać korekty

NASZ PROCES DZIAŁANIA​

1

TWOJE ZAPYTANIE

2

KONTAKT
I ROZMOWA

3

AUDYT ZAGADNIENIA

6

TWOJA AKCEPTACJA

5

OFERTA

4

PREZENTACJA PLANU DZIAŁANIA

7

Działania i realizacja przy Twoim zaangażowaniu

8

PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY

9

TWOJA AKCEPTACJA

10
ROZLICZENIE

ZAŁOŻYCIEL

Waldemar Wiśniewski

Waldemar Wiśniewski

Ekspert z zakresu zarządzania I koordynacji projektów innowacyjnych w główniej mierze w sektorze MedTech i BioTech, ale posiada wiedzę również z innych branż (produkty przetwórstwa z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, IT i inne).

Specjalizuje się w ocenie innowacyjności, strategii realizacji projektów B+R, budowaniem strategii zarządzania innowacją i strategią budowania biznesu, tworzeniem harmonogramów rzeczowo-finansowych, ocenie gotowości przedwdrożeniowej, w przypadku sektora MedTech dodatkowo wspiera w kwestii oceny gotowości regulacyjnej MDR/IVDR oraz Systemów Zarządzania Jakością ISO 13485.

Ekspert oceniający wnioski w Agencji Badań Medycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje również wsparcie w zakresie opracowywania analiz rynkowych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, przyjęcia strategii finansowania projektów, konsultacje i szkolenia z zakresu podejścia do projektowania wyrobów użytkowych m. in. medycznych.

Od kilku lat związany z ogólnopolskim konkursem E(x)plory. Zapraszany jest jako członek komitetu inwestycyjnego ds. oceny projektów innowacyjnych pracowników naukowych jednej z polskich uczelni medycznych. Członek rady społeczno-gospodarczej przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej, Politechniki Bydgoskiej.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

REKOMENDACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DUEXSO 
Waldemar Wiśniewski 
ul. Kołobrzeska 19/40, 
85-704 Bydgoszcz

Copyright © DUEXSO Waldemar Wiśniewski 2024

Wykonane przez Dobry Duszek